Sunday, January 26, 2014


An Iraqi girl stands on former marshland, drained in the 1990s because of poltically motivated water policies ~ Φοτο Essam Al-Sudani

Marsh Arabs and the very interesting stories behind ... How a heaven is turned into hell. Read the story in three sections here and learn about Mustarjil; gender in the Marshes. Interesting!

Su Bedevileri ve Mustarjil ... Şattülarap’ın Basra’ya döküldüğü sulak bölge; binlerce yıllık bir yaşam, gelenek ve Saddam'ın laneti olarak özetlenebilir ... Mustarjil, bedevilerin tanımı ile, dünyaya kadın olarak gelen, lakin bir erkeğin yüreğini taşıyan ve bir erkek gibi saygı gören, onun gibi yaşayanlara verilen ad. Bir çok ileri topluma göre, bu farklılık ile uyum içinde yaşayan Su Bedevileri ve yaşam alanları, sazlardan yaptıkları inanılmaz evler.

No comments: